روش تحقیق

مقاله ترجمه شده تکرارپذیری در تحقیقات حسابداری: نظرات انجمن های پژوهشی

سال نشر: 2020 نام ناشر (پایگاه داده): وایلی تعداد صفحه انگلیسی: 27  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD (بیشتر…)

787 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد