روانشناسی خرید

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقش عوامل روانشناختی در رفتار خرید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22 صفحه word (بیشتر…)

1089 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد