روانشناسى عصب شناختى

مقاله ترجمه شده تصمیم گیری تحت استرس

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  21 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه word (بیشتر…)

806 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد