روانسنجی علمی

مقاله ترجمه شده آیا روانسنجی علمی آسیب دیده است؟

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه word (بیشتر…)

814 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد