روابط مشتری

مقاله ترجمه شده : روابط مشتری و وابستگی متقابل در فرایند بین المللی شدن شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word (بیشتر…)

1413 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد