روابط خریدار-فروشنده

مقاله ترجمه شده وفاداری برند: ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

765 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : جنبه مبهم روابط خریدار- فروشنده یک نگرش سرمایه ی اجتماعی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

944 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد