رهبری مدرن

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

953 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد