رهبری تحولی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی: یک چشم انداز از شخصیت اجتماعی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27 صفحه word (بیشتر…)

1535 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  7 صفحه word (بیشتر…)

1587 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رهبری و مدیریت دانش در سازمان های ICT بریتانیا

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14 صفحه word (بیشتر…)

1461 بازدید
مقاله ترجمه شده جنسیت و شخصیت در مفهوم رهبری تحول آفرین

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:23 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     28    صفحه word (بیشتر…)

1485 بازدید
مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت : بهبود خروجی­ های کارمند؛ تأثیرات وابسته­ ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:27 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21  صفحه word (بیشتر…)

1211 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد