رفتار کارکنان

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1313 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد