رفتار هاي انحرافی كار

مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه: فرهنگ سوء عملکردی سازمان نقش رهبری در برانگیختگی رفتار های انحرافی کار

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی: 11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   12 صفحه word (بیشتر…)

1136 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد