رفتار دروغگویی مصرف کننده

مقاله ترجمه شده رفتار دروغگویی مصرف کننده در برخوردهای خدماتی

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  55  صفحه WORD (بیشتر…)

158 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد