رفتار خرید

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقش عوامل روانشناختی در رفتار خرید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22 صفحه word (بیشتر…)

1319 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تاثیر عوامل توصیه گر در رفتار خرید برنامه ریزی نشده مصرف کنندگان آنلاین

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1487 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 30 صفحه word (بیشتر…)

1420 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ترجیحات ویژگی تلفن همراه، رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد

سال نشر 2011 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24 صفحه word (بیشتر…)

1442 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29   صفحه word (بیشتر…)

1357 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد