رفتار خریدار سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: رفتار خریدار سازمانی: آموزش سازمانی

سال نشر: 1996 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه word (بیشتر…)

1090 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد