رفتار ایمنی

مقاله ترجمه شده : نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارگر

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1503 بازدید
مقاله ترجمه شده : مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1397 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد