رضایت از زندگی

مقاله ترجمه شده مدیریت : فرا تحلیلی از روابط بین توانایی ذهنی عمومی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد  صفحه ی ترجمه فارسی: 32 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1464 بازدید
مقاله ترجمه شده :  آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند

سال نشر: 1985 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   11 صفحه word (بیشتر…)

1034 بازدید
مقاله ترجمه شده روانشناسی :  هوش هیجانی، رضایت از زندگی و فرسودگی در بین دانشجویان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8   صفحه word (بیشتر…)

1066 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد