رشد شرکت

مقاله ترجمه شده قدرت همبستگی بین تحولات(نوآوری) تحقیق و توسعه و رشد شرکت: نقش حاکمیت شرکتی و تغییرات در دارایی ملموس

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 16 صفحه WORD (بیشتر…)

960 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد