رسانه

مقاله ترجمه شده :  طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16   صفحه word (بیشتر…)

634 بازدید
مقاله ترجمه شده :  آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

790 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد