دیدگاه بر پایه منبع

مقاله انگلیسی بازاریابی ترجمه شده انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی (نقش احتمالی عوامل بنیادی)

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40 صفحه WORD (بیشتر…)

1171 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد