دسترسی به سرمایه گذاری مالی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده چگونه رقابت بانکی دسترسی به سرمایه گذاری مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد

سال نشر:  2012 تعداد صفحه انگلیسی: 18 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     18    صفحه  WORD (بیشتر…)

1365 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد