درک ذینفعان

مقاله ترجمه شده :  یک مدل نظری درک ذینفع از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word (بیشتر…)

1140 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد