درک افشا ریسک

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری: درک افشا ریسک به عنوان یک تابع از سازمان اجتماعی: بررسی مبتنی بر نظریه نهادی نئودورکیمی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی : 28 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1162 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد