دانش پروژه

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدلی برای مدیریت دانش پروژه

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:22 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28 صفحه word (بیشتر…)

773 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد