دانش ضمنی

مقاله ترجمه شده دانش ضمنی و صریح به عنوان پیش بین های تغییر سازمانی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

596 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بهبود موفقیت بازاریابی: نقش مبادله دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26  صفحه word (بیشتر…)

1429 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1282 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد