دارایی های نقدی شرکت

مقاله ترجمه شده : دارایی های نقدی و کیفیت درآمد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1780 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابداری ارزش منصفانه و دارایی های نقدی شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27 صفحه WORD (بیشتر…)

1786 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  51 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه word (بیشتر…)

1562 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد