خوش بینی

مقاله ترجمه شده تفاوت قائل شدن بین امید و خوش بینی با بررسی ارزیابی های خود سنجی و محتوای زبانی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD (بیشتر…)

709 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : گرایش ها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

1255 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد