خوشه های فضایی موقت

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاریابی صنعتی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

1888 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد