خودکشی

مقاله ترجمه شده : خودکشی مرتبط با کار

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه word (بیشتر…)

831 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد