خودکارآمدی

مقاله ترجمه شده تاثیر دستیار هوش مصنوعی بر رفتار نوآورانه کارکنان

سال نشر: 2024 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD (بیشتر…)

240 بازدید
مقاله ترجمه شده توسعه مدل قصد کارآفرینی اجتماعی: نقش امنیت مالی ادراک شده

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه WORD (بیشتر…)

204 بازدید
مقاله ترجمه شده بی طرفی حسابرس به عنوان تابعی از باورهای خودکارآمدی مذاکره حسابرس

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   35 صفحه WORD (بیشتر…)

517 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر انگیزش بیرونی ، انگیزش ذاتی و خودکارآمدی اجتماعی بر تمایل به شرکت در مسابقات انگلیسی فراگیران پیش دانشگاهی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

1215 بازدید
مقاله ترجمه شده : نقش میانجی توانایی دانشجویان در امتناع از مصرف الکل ، در رابطه ی بین بی اختیاری با مصرف بیش از حد الکل

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16   صفحه word (بیشتر…)

1299 بازدید
مقاله ترجمه شده : بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  5  صفحه word (بیشتر…)

1117 بازدید
مقاله ترجمه شده نشانه های استرس پس از زلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word (بیشتر…)

1065 بازدید
مقاله ترجمه شده :  خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

837 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد