خواب

مقاله ترجمه شده : درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ترجمه فارسی:30    صفحه word (بیشتر…)

752 بازدید
مقاله ترجمه شده تعویق زمان خواب : معرفی حوزه ی جدید تعویق

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18   صفحه word (بیشتر…)

689 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد