خلق دانش

مقاله ترجمه شده نقش میانجی کاربرد دانش در رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکت

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

1015 بازدید
ترجمه مقاله رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه WORD (بیشتر…)

677 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده شیوه های عملیاتی سنجش خلق دانش

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1277 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری و مدیریت با ترجمه :خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی

سال نشر:  2010 تعداد صفحه انگلیسی: 12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1578 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد