خلاقیت کارکنان

مقاله انگلیسی ترجمه شده درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 16 صفحه WORD (بیشتر…)

1801 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1650 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد