خط مشی گذاری

مقاله انگلیسی ترجمه شده درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 16 صفحه WORD (بیشتر…)

1277 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی در خط مشی گذاری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

944 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد