خصوصی سازی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده دیدگاهی ادواری از ارتباط حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       13  صفحه word (بیشتر…)

1256 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد