خستگی فیزیکی

مقاله ترجمه شده : خستگی فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

965 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد