خرید سبز

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29   صفحه word (بیشتر…)

1375 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word (بیشتر…)

1309 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد