حمل و نقل پایدار

مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوب حسابداری کربن برای کاهش تولید کربن در حومه ی  شهرهای اروپایی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  39 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD (بیشتر…)

946 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد