حل مسئله

مقاله ترجمه شده ارزیابی تأثیر آموزش مهارت های مربیگری بر رفتارهای سازمانی و فردی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه WORD (بیشتر…)

1146 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر : روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 37 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   45    صفحه word (بیشتر…)

733 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد