حقوق صاحبان سهام

مقاله ترجمه شده تبدیل بدهی به حقوق صاحبان سهام در باز سازماندهی ورشکستگی و بقای شرکت پس از ورشکستگی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

526 بازدید
مقاله ترجمه شده کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، و هزینه حقوق صاحبان سهام

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 33 صفحه WORD (بیشتر…)

1554 بازدید
مقاله ترجمه شده :  تاثیر حسابداری برروی کمک مالی دولت در زمینه حقوق صاحبان سهام سرمایه

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  8  صفحه word (بیشتر…)

882 بازدید
مقاله ترجمه شده : ارزیابی مقایسه ای مدل صرف ریسک  قابل پیش‌بینی ، مدل جریان های نقدی تخفیفی و مدل قیمت گذاری دارایی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

1116 بازدید
مقاله ترجمه شده :  سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام  و پرداخت سود در چین

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه word (بیشتر…)

1207 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری : تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 22 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1498 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد