حساب تجاری

مقاله ترجمه شده : تاثیرات شوک های مخارج دولت بر تعادل حساب تجاری در کره

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 19 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1080 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد