حسابرسان مستقل

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : حسابرسان مستقل” ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 30 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2614 بازدید
مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه  WORD (بیشتر…)

1404 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد