حسابداری پانکاسیلا

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word (بیشتر…)

1369 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد