حسابداری مدیریت محیط زیست

مقاله ترجمه شده : حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39 صفحه WORD (بیشتر…)

1578 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه  WORD (بیشتر…)

1581 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد