حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   23 صفحه word (بیشتر…)

1626 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد