حسابداری مدیریت در بحران اقتصادی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : رویه‌های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44   صفحه word (بیشتر…)

1423 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد