حسابداری مدیریت استراتژیک

مقاله ترجمه شده بهبود ابزار حسابداری مدیریت استراتژیک

سال نشر: 2021 نوع مقاله (کنفرانس): علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

391 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداران مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 59  صفحه WORD (بیشتر…)

996 بازدید
مقاله ترجمه شده : ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21 صفحه word (بیشتر…)

1517 بازدید
مقاله ترجمه شده : عملکرد املاک هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1241 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   25 صفحه word (بیشتر…)

1591 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد