حسابداری محیط زیست

مقاله ترجمه شده ملاحظات پایداری در تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 13  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  42  صفحه WORD (بیشتر…)

522 بازدید
مقاله ترجمه شده مروری بر حسابداری هزینه های خسارات آلودگی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD (بیشتر…)

461 بازدید
مقاله ترجمه شده ادغام سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی برای تبدیل استراتژی زیست محیطی به عملکرد مدیریتی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  28 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

872 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در کشورهایی با تنوع زیستی بالا

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 41 صفحه WORD (بیشتر…)

893 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات خط مشی عمومی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44 صفحه WORD (بیشتر…)

1201 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39 صفحه WORD (بیشتر…)

1562 بازدید
مقاله ترجمه شده : ارزیابی چرخه عمر و حسابداری هزینه های زیست محیطی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 37 صفحه WORD (بیشتر…)

1469 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :  بحث هایی در خصوص حسابداری اکوسیستم : تحقیقی از جامعه خبره

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 35 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1531 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه word (بیشتر…)

1462 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه  WORD (بیشتر…)

1562 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد