حسابداری فقدان تنوع

مقاله ترجمه شده : حسابداری فقدان تنوع و تخصیص مجدد فاکتور در هزینه رفاهی مقررات

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  26 تعداد صفحه  ترجمه فارسی : 58 صفحه WORD (بیشتر…)

1174 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد