حسابداری دولت مرکزی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی: 14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    40     صفحه  WORD (بیشتر…)

1265 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد