حسابداری اقتصادی

مقاله ترجمه شده : حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 24 صفحه WORD (بیشتر…)

1131 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد