حسابداری ارزش متعارف دارایی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38   صفحه word (بیشتر…)

1480 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد